AG 254 రుచి చూచి యెరిగితిని
Versi Version 1
రుచి చూచి యెరిగితిని
యెహోవా ఉత్తముడనియు
రక్షకునాశ్రయించి
నే ధన్యుడనైతిని ||రుచి||
1
గొప్ప దేవుడవు నీవే
స్తుతులకు పాత్రుడ వీవే
తప్పక ఆరాధింతు
దయాళుడవు నీవే ||రుచి||
2
మహోన్నతుడవగు దేవా
ప్రభావము గలవాడా
మనసార పొగడెదను
నీ ఆశ్చర్య కార్యములన్‌ ||రుచి||
3
మంచి తనము గల దేవా
అతి శ్రేష్టుడవు అందరిలో
ముదమార పాడెద నిన్ను
అతి సుందరుడ వనియు ||రుచి||
4
నా జీవిత మంతయును
యెహోవాను స్తుతియించెదను
నా బ్రతుకు కాలములో
నా దేవుని కీర్తింతున్‌ ||రుచి||
5
సంతోషింతు నెల్లప్పుడు
కష్ట దుఃఖ బాధలలో
ఎంతో నెమ్మది నిచ్చు
నా రక్షకుడు నా యేసు ||రుచి||
6
ప్రార్థింతును యెడ తెగక
ప్రభు సన్నిధిలో చేరి
సంపూర్ణముగా పొందెదను
అడుగు వాటన్నిటిని ||రుచి||
7
కృతజ్ఞత చెల్లింతు
ప్రతి దాని కొరకు నేను
క్రీస్తుని యందే తృప్తి
పొంది హర్షించెదను ||రుచి||

OK