AG 272 మంగళమే యేసునకు
Versi Version 1
మంగళమే యేసునకు
మనుజావతారునకు
శృంగార ప్రభువునకు
క్షేమాధిపతికి ||మంగళ||
1
పరమ పవిత్రునకు
వర దివ్య తేజునకు
నిరుప మానందునకు
నిపుణ వేద్యునకు ||మంగళ||
2
దురిత సంహారునకు
వర సుగుణోదారునకు
కరుణ సంపన్నునకు
జ్ఞాన దీప్తునకు ||మంగళ||
3
సత్య ప్రవర్తునకు
సద్ధర్మ శీలునకు
నిత్య స్వయంజీవునకు
నిర్మలాత్మునకు ||మంగళ||
4
యుక్త స్తోత్రార్హునకు
భక్త రక్షామణికి
సత్య పరంజ్యోతి యగు
సార్వభౌమునకు ||మంగళ||
5
పరమ పురి వాసునకు
నరదైవ రూపునకు
పరమేశ్వర తనయునకు
ప్రణుతింతుము నీకు ||మంగళ||

OK