AG 48 1. నా హృదయము వింతగా మారెను(3)
Versi Version 1
1
నా హృదయము వింతగా మారెను(3)
నాలో యేసు వచ్చినందున
సంతోషమే సమాధానమే (3)
చెప్పనశక్యమైన సంతోషం
2
తెరువబడెను నా మనోనేత్రము
యేసు నన్ను ముట్టినందున ||సం||
3
ఈ సంతోషము నీకు కావలెనా
నేడే యేసు నొద్దకు రమ్ము ||సం||
4
సత్య సమాధానం నీకు కావలెనా
నేడే యేసు నొద్దకు రమ్ము ||సం||
5
నిత్యజీవము నీకు కావలెనా
నేడే యేసు నొద్దకు రమ్ము ||సం||
6
మోక్ష భాగ్యము నీకు కావలెనా
నేడే యేసు నొద్దకు రమ్ము ||సం||
7
యేసు క్రీస్తును నేడే చేర్చుకో
ప్రవేశించు నీ యుల్లమందు ||సం||

OK