AG 49 లోయలెల్ల పూడ్చబడాలి
Versi Version 1
లోయలెల్ల పూడ్చబడాలి
కొండలు కోనలు కదలిపోవాలి
వక్రమార్గము సక్రమవ్వాలి
కరకు మార్గము నునుపవ్వాలి (2)
రాజు వస్తున్నాడు ఆయత్తమవుదాం(2)
యేసు వస్తున్నాడు ఎదురు వెళ్ళుదాం (2)
1
ఫలం ఇవ్వని చెట్టులెల్ల
నరకబడి అగ్నిలో వేయబడును (2)
2
గోధుమను వేర్పరచి గింజలను చేర్చి
పొట్టును నిప్పులో కాల్చివేయును (2)
3
పరిశుద్ధులుగా మచ్చలు లేక
ప్రభుకై జీవించి సాగిపోదాం (2)
4
రోజు రోజు మేల్కొని ప్రార్ధించెదం
అభిషేక తైలముతో నింపబడెదం (2)

OK