AG 56 యేసు కూడా వచ్చును
Versi Version 1
యేసు కూడా వచ్చును
అద్భుతములెన్నో చేయును
1
శ్రమలను సైతానున్‌ వెళ్లగొట్టును
కుమిలియున్న హృదయాన్ని
ఆదరించును
2
వేదన శోకము తీర్చి వేయును
సమాధానము సంతోషము నాకిచ్చును
3
అప్పు బాధ కష్టాలను తొలగించును
కంటినుండి కన్నీరు తుడిచివేయును
4
తలంచిన కార్యములో జయం పొందుదున్‌
శత్రువైన సాతానును ఓడించెదన్‌

OK