AG 62 సిల్వలో నాకై కార్చెను యేసు రక్తము
Versi Version 1
సిల్వలో నాకై కార్చెను యేసు రక్తము
శిలనైన నన్ను మార్చెను యేసు రక్తము
యేసు రక్తము
ప్రభు యేసు రక్తము (2)
అమూల్యమైన రక్తము
యేసు రక్తము(2)
1
సమకూర్చు నన్ను తండ్రితో
యేసు రక్తము
సంధిచేసి చేర్చును యేసు రక్తము
యేసు రక్తము ప్రభు యేసు రక్తము(2)
ఐక్యపరచును తండ్రితో
యేసు రక్తము (2)
2
సమాధానపరచును యేసు రక్తము
సమస్యలన్ని తీర్చును యేసు రక్తము
యేసు రక్తము ప్రభు యేసు రక్తము (2)
సంపూర్ణ శాంతినిచ్చును
యేసు రక్తము (2)
3
నీతి మంతులుగా చేయును
యేసు రక్తము
దుర్నీతినంత బాపును యేసు రక్తము
యేసు రక్తము ప్రభు యేసు రక్తము (2)
నిబంధన నిలుపు రక్తము
యేసు రక్తము (2)
4
రోగములను బాపును యేసు రక్తము
దురాత్మల పారద్రోలును
యేసు రక్తము
యేసు రక్తము ప్రభు యేసు రక్తము (2)
శక్తి బలము నిచ్చును
యేసు రక్తము (2)
సిల్వలో నాకై కార్చెను యేసు రక్తము

OK