AG 84 ప్రకాశమైన - ఆశ్చర్యదేశము
Versi Version 1
ప్రకాశమైన - ఆశ్చర్యదేశము
ప్రియుని దేశము ప్రేమించు దేశము
1
పాపరహిత దేశము
ఏ శాపము కనబడదు
నిత్యానందం - ఆగని గీతము
ఆకాశమందు హోసన్నా హల్లెలూయ
2
సూర్యచంద్రులు లేరు
కాని చీకటి కనబడదు
దైవకుమారుడు - తేజోమయుడు
నిత్యము వెలుగిచ్చును పగలెప్పుడు
3
పలువిధ బోధలతో
నుండు గుంపుల పేరుండదు
యేక కుటుంబము ఒక నాయకుడే
ప్రేమామయ దేశము ప్రియులు వెళ్ళు
4
ప్రశ్నలు యేవుండవు
ఎట్టి కలవరమే వుండదు
జాతి, రంగు - భాష భేదము
కలవారెవరు లేరు ప్రేమే పల్కున్‌
5
పలువిధ ప్రణాళికలు
పరిపాలించు చట్టములు
చెరసాలలు - శిక్షయు లేవు
నరుల పరిపాలన అందుండదు
6
సంత వీధులు లేవు
కర్మాగారములే లేవు
ధనికులు దరిద్రులు - చిన్నలు పెద్దలు
అనుబేధము లేదు అందరు సమం
7
యేసుని రక్తమందు
పాపం కడిగిన చేరుదువు
ఈ గొప్ప ధన్యత - పోగొట్టుకొను
వారెవరును కావలదు నేడే రమ్ము

OK