BE 196 SAI HUJAHA DI PUSTAHA
Versi Version 1
1
Sai hujaha di pustaha, padan na imbaru i,
Na tongtong lambok rohana, na so marpangansi i.
2
Panjangkonna di dakdanak, na pinarhamaolNa i
PanjamaNa di nasida, angka na hinaolNa i
3
Dohot asi ni rohaNa, di na marsitaonon i
Parmulia ni tanganNa, pabalihon begu i.
4
Panjangkonna di pardosa, na magopu roha i
PangapoiNa di nasidjka, paubahon roha i.
5
Tung lambok do ditogihon, angka dorbiaNa i
Asa sahat boanonNa, tu banuaginjang i.
6
Ingkon tongtong jahaonku, padan na imbaru i
Naeng tangkas ma botoonku, holong ni rohaNa i.

OK