BE 212 HAHOLONGON NA BADIA
Versi Version 1
1
Haholongon na badia, sian Tuhan Jesus i,
Sai songgopi, sai bongoti, roha dohot tondingki
2
Las ni roha ni na sonang, di banuaginjang i
Sai pasonang sai pasabam, sihol na di rohangki
3
Hasonangan hadameon, na ro sian Jesus i
Sai pahosa au na loja, asa bulus rohangki
4
Sai palambas ma rohangku, dompak angka dongan i
Asa tung ringgas rohangku, lao manesa dosa nii.
5
Habasaron hadameon, na ro sian Tuhanki
Gohi roha dohot tondi, unang munsat sian i
6
Haholongon sian Jesus, sai paias rohangkon
Sai pabali nasa tihas, asa ias tondingkon
7
Antong ale Debatangku, sai pagomos rohangki
Asa tolhas au tu lambung ni sude na monang i.

OK