BE 220 NDANG JUMPANG HIAN
Versi Version 1
1
Ndang jumpang hian hatorangan ni i
Pardagang di dalan na tu surgo i
Marhite sangkapna pingkiranna i
Aut unang Tuhanta haposanta i.
2
Dung loja roham dibaen dosami
Hurangan di dame do nang rohami
Tu Golgata boan, mangelek ma ho
Porsea di Jesus Tuhanta ma ho.
3
Masihol do ho di na tiur i?
Dihoihon roham na so tau ho tusi
Na ro do parasi na sumurung i
Mandok ho na dangol sai pos rohami
4
Sude rohami ditanda hian
Na masa di ho sai didasing hian
Luhut tu na denggan di ujungna i
Ditumpak Tuhanta sasudena i.
5
Sai tong do bulus di hita sude
Ai Jesus na tuk patundukhon sude
Biar pe rohanta nang golap pe i
Haposi Tuhanta, partogi do i.
6
Antong unang be mandele roham
Adong na ringgas sumarihon langkam
Ai Tondi ni Jesus patiur roham
Mangkirim ujungna na tongtong sonang
7
Ai molo dung ro marujung langkam
Sai monang ma ho sai ditiop roham
Porsea di Jesus partogi di ho
Tu ginjang tu surgo diboan do ho.

OK