BE 226 ADONG DO HASONANGAN
Versi Version 1
1
Adong do hasonangan, di ho parjalang i
Hatop ma ho maporus, tu Tuhan Jesus i
O Jangkon ma Ibana, asa dapotan ho
Adong do hasonangan, antong sai ro ma ho.
2
Adong paradianan, di ho na loja i
Di Tuhan Jesus Kristus, pardenggan basa i
Pareak ma Ibana, ai dipaima ho
Adong paradianan, antong sai ro ma ho.
3
Sai parhaseang tingki, halehetanna i
So tung ho maon mago, binaen ni dosami
Unang sai marhusari, unang tarlalap ho
Adong do hasonangan, antong sai ro ma ho.

OK