BE 252 O JESUS SAI DONGANI
Versi Version 1
1
O Jesus sai dongani ma hami sasude
Pasada rohanami, asa bulus sude.
2
Ndang hadalanan hami, salangka na ture
Dung Ho pe dongannami, tiur ma sasude
3
Sai Ho ma dongannami, dung i maporus do
Sudena musunami, tunduk dibahen Ho
4
Laos songon dongannami, dongani hami on
Di na tarsosak hami, di hasiangan on.
5
Sai tong dongani hami, naung gabe naposoM
Dongani dongannami, na di portibi on.
6
Dung suda bohalnami, asi ma rohaMi
Pamasuk tondinami, tu hasonangan i.
7
Sai pos do rohanami, marningot hataMi
Ho pangondiannami, di paruhuman i.

OK