BE 274 SAI HEHE MA HAMUNA, HAMU
Versi Version 1
1
Ndang jadi ho mardalan, sasada ho antong
Tuhanta Sipangolu baen donganmi tongtong
Tartondong ho ma surgo di hadosaonmi?
Sai tangkup Tuhan Jesus, siporsan dosami.
2
Ndang jadi ho holsoan, dibaen na porsuk i
Tu Tuhan i aluhon, na niarsakkonmi
Ibana sipartogi, sitiop tanganmi
Ture panogihonNa, di na porsea i.
3
Ndang jadi ho mamereng, tu pudimi ale
Mardame ma rohamu, marhite Jesusmi
Laos Jesus Sipatupa, paradianan i
Di lambung ni AmaNa, dibaen holongNa i.
4
Ndang jadi ho gangguan, di hamamatemi
Nang laos pasombuonNa, na hinophopNa i
Asal hian donganmu Tuhanta Jesus i
Sai saut pamonangonNa, ho di ujungna i.

OK