BE 281 MARTUA DO NA MARHAPOSAN
Versi Version 1
1
Martua do na marhaposan, tu Debata Amanta i
Ai i do dapot pangapulan, di nasa parsorion i
Ndang rihit haojahan ni, na mangkaposi Tuhan i.
2
Ianggo sai holsoan hita, tu aha ma marguna i?
Nang pe tongtong dokdok rohanta pasarisari jea i
Tung i ma paoruhon i, baliksa ganda do disi.
3
Dibahen i paso ma jolo, huhut pasabam rohami
Paidaida manang olo, ho unduk di Debatami
Ibana na mamillit ho, naringkot i diboto do.
4
Diboto do halehetanNa, mambaen las ni rohanta i
Asal diida haposanNa, do hita ndang mangansi be
Ditongos do na denggan i, andorang so tinagam i.
5
Sai unang dok di haporsuhon, ho ditadingkon Debata
Alai na so manaon sitaonon, i do diabing Debata
Manang sintong pingkiranmi, ujungna patandahon i.
6
Mura do anggo di Tuhanta, sobok do di gogoNa i
Na mora i papogosonNa, mambaen sangap na pogos i.
Longang ma sogot rohami, mananda pambaenanNa i.
7
Ipe haporseai Ibana, burju ma ula tohapmi
Ihuthon ma tongtong hataNa, haposi panumpakNa i
Na mangkaposi Tuhan i, na so hea tartading i.

OK