BE 310 TAPUJI MA TUHANTA
Versi Version 1
1
Tapuji ma Tuhanta, dibaen dengganbasaNa
I ma sipanganonta, naung sidung di jolonta.
2
Pamatang nang tondinta, dilehon do tu hita
Ndang dung holit rohaNa, pahot na nilehonNa.
3
Dagingta diparmudu, tondinta pe mangolu
Ianggo di rohana, nang pe godang marana
4
Ai sahit ni rohanta, i ma tutu dosanta
Naung mate do tondinta, binahen ni sahitta.
5
Naung ro do Sipangubung, parngolu na sumurung
Tuhanta Jesus Kristus, tondinta i ditobus.
6
Naung sesa do dosanta, rade hangoluanta
Gok ni parjambaranta, di surgo jaloonta
7
O Jesus Tuhannami, tusi pasahat hami
Na metmet na magodang, togihon tu na sonang.

OK