BE 322 O JESUS SIPANGOLU AU
Versi Version 1
1
O Jesus Sipangolu au, tu podomanku naeng au lao
Naeng maradian dagingki, Ho ma mangkinsu pintu i.
Naeng maradian dagingki, Ho ma mangkinsu pintu i.
2
Sai sesa dosangki sude, pasonang au na modom pe
Saborngin on ramoti au, suruanMi manjaga au
Saborngin on ramoti au, suruanMi manjaga au
3
Sude na tau mangago au, aek manang api pe padao
Nang hamatean na tompu, pasonang ahu situtu
Nang hamatean na tompu, pasonang ahu situtu
4
Laos songon i ma donganki, ramoti ma luhutna i
Pahehe au muse hipas, asa hupuji Ho ringgas.
Pahehe au muse hipas, asa hupuji Ho ringgas.

OK