BE 335 LOAS AU, ASA LAO
Versi Version 1
1
Loas au asa lao, tu Jesusku tu na dao
Ai malungun do rohangku, mandapothon Debatangku
Asa di lambungNa au, asa di lambungNa au
2
Jesuski, sondang i, sitorusi ombun i
O andigan ro tingkingku, asa borhat ma tondingku
Lao marnida bohiMi? Lao marnida bohiMi
3
Sungkot ni denggan ni ende ni suruan i
Aut marhabongkabong ahu, tongkin on dope au laho
Tu banuaginjang i, tu banuaginjang i
4
Sonangmi tondingki, molo sahat ho tusi
O Jahowa Debatangku, ndang dodoan ni rohangku
Las ni roha i disi, las ni roha i disi


OK