BE 347 SAI MASIPAIDAAN
Versi Version 1
1
Sai masipaidaan, do na porsea i, dung sahat be langkana,
Tu hasonangan i, tu hasonangan i, tu hasonangan i
2
Antong burju ma hita, mangalo dosa i, sai unang tading hita
Di tongan dalan i, di tongan dalan i, di tongan dalan i
3
Sai masipaidaan ma hita on muse di lambung ni Tuhanta
Dung monang hita be, dung monang hita be, dung monang hita be

OK