BE 35 SUDE HAMI NA DISON MARPUNGU
Versi Version 1
1
Sude hami na dison marpungu do padomu tangan i
Patoguhon padan di mudarMu tanda hot di Ho sude
Jesus sai paboa ma di hami lomo ni rohaM di endenami
Dok ma amen situtu dame, dame di hamu

OK