BE 369 O JESUS PANONDANG
Versi Version 1
1
Na marhahaanggi, hita sasude
Ndang mardia imbar, manang ise pe
Asing be hatanta, nang luatta pe
Sada do Amanta, i taingot be.
2
Sada do Amanta Sipangolu i
Sumarihon hita salelengna i
Sasude ngolunta nang bohalta i
Sada do Amanta paradehon i.
3
Sai diranapranap hita on sude
Jumpa marsikola nang marmeam pe
Ndang tarula hita sasude tahe
Molo so Amanta di lambungta be.

OK