BE 373 MANGULA HITA JOLMA
Versi Version 1
1
Mangula hita jolma, manabur boni i,
Alai anggo jadina, di Debata do i
Dilehon las ni ari, nang nambur udan pe
Tongtong di panumpakNa, marguru sasude
Nasa ulibasa ro sian Debata
I pe Ibana puji ma huhut haposi da.
2
Sai sian Debatanta do, nasa na adong
Nang rihit sangkamata, nang laut, nang tano on
Tinompa ni hataNa, do hau nang bulung i
Nang nasa parbuena, nang bungabunga i
Nasa uli basa ro sian Debata
I pe Ibana puji ma, huhut haposi da.
3
Ibana jumadihon panondang sasude
Ibana do manjouhon, alogo, ombun pe
Na tau palas rohanta, hipas dagingta i
Tongtong rade bohalta, dibaen Tuhanta i
Nasa uli basa ro sian Debata
I pe Ibana puji ma, huhut haposi da.

OK