BE 384 RO MA HAMU RADE.
Versi Version 1
1
"Ro ma hamu rade do sasude!"
Dijouhon Tuhan i tu hita be;
Ro ho, ho ro, ruma ingananmi
2
Rade sude tu pardengganan i,
Sai ro ma ho, di ho basaNa i.
Ro ho, ho ro, ruma ingananmi
3
Saksak do ulos sijaloonmi,
Ro ma, topoti sude dosami.
Ro ho, ho ro, ruma ingananmi
4
Torop naung ro, sai unang togang ho,
So tung tarlat, unang tartanding ho.
Ro ho, ho ro, ruma ingananmi

OK