BE 391 SO TUNG DITULAK.
Versi Version 1
1
So tung ditulak rohami panjou on ni Tuhanta i.
Disi do hangoluan mi, sadarion ma tangkup i,
Sadari on, sadarion paujung i, sadarion.
Sadari on, sadarion paujung i, sadarion.
2
Diboto ho do umurmi? Hatop do dapot ajalmi.
Sadari on mangolu ho, hatop ma ho tu Jesus ro.
Sadari on…………………
3
Ndang sonang ho di tano on, nang gok di ho portibi on.
Rade di ho adian i, sadari on ma tangkup i.
Sadari on ………………..
4
Pardosa na sumalim ho, dijangkon Jesus do nang ho.
Didokkon ho, ihuthon ma, sadari on mangolu ho.
Sadari on………………..

OK