BE 406 DI LAMBUNG NI PARSILANG.
Versi Version 1
1
Di lambung ni parsilang do hasonangan ki,
Ndang ro tu si parhilang dao do sibolis i.
Parsilang na di golgota, huhaholongi Ho,
Ai sian Ho tu rohangkon sai pasu-pasu ro.
2
Di lambung ni parsilang do partangisanki.
Ai ndang tarbaen mamilang disi au dosangki.
Tarsolsol bagi situtu disi do rohangki
Marningot pangkophopNa i, di au pardosa on.
3
Di lambung ni parsilang do, panjoraanki;
Ndang olo be marhilang na somal lao tusi;
Margabus nang manangko pe, maruhum na roa,
Ndang be diula Kristen i, naung sian Golgota.
4
Di lambung ni parsilang do, parmiananki;
Saleleng au mamilang, na somal lao tusi;
Parsilang na di Golgota. Huhaholongi Ho;
Ai sian Ho tu rohangkon sai pasupasu ro.

OK