BE 472 SAI MALUNGUN DO
Versi Version 1
1
Sai malungun do rohangku di Ho, ale Jesuski
Holan Ho haporusanku, topot balebalengki
2
Sagusagu hangoluan dipangido rohangki.
Ai na pogos au, o Tuhan, loja au didalanki.
3
Ndang adong siboanonku, ndang marisi tanganki,
Lehon ngolu sian ginjang, lao pasabam tondingki.
4
Pos rohangku, ale Tuhan, ndang pasidingonMu au.
PasautonMu bagbaga, naung nilehonMi di au.
5
Asi ni rohaM, o Tuhan, sai manggohi diringkon.
Asa malum, asa sonang, huhilala rohangkon.

OK