BE 490 NANG GUNSANG PE
Versi Version 1
1
Nang gunsang pe galumbang, manggaori solumi,
Diida sian ginjang Tuhanmu Jesus i, na masa di ho i.
2
Mandate ho sipata dibaen na porsuk i,
Jamot tongtong Tuhanta, di hot ni rohami.
Haporsea ma i.
3
Haposi ma Ibana, sun hinagogo i,
Na tuk palashon roha, ni anakkonNa i.
HaholonganNa i.
4
Ditolong do na pogos i, na marsak roha i.
Tung unang be ho bobos, di pambahenNa i,
Denggan ujungna i.

OK