BE 499 ALE DONGAN SAI TANGIHON
Versi Version 1
1
Ale dongan, sai tangihon, hata apulapul on.
Sian Debata Amanta, na sun gogo i tongtong
Unang ma hamu mabiar, hudongani pe hamu.
Alanii sai lam pahinsa, roha dohot tondimu.
2
Lao taripar laut hamuna, nang aek na magodang i,
Na so tupa do auponna, angka na porsea i,
Unang ma…..
3
Tung mardalan pe hamuna, di bagasan api i,
Tung na so tarmosokkonsa, nanggo sada obukmi.
Unang ma…..
4
Antong rap marende hita, lao mamuji Tuhan i;
Tapaserep ma rohanta, lao manggolom hata i.
Unang ma…..

OK