BE 518 MARSINONDANG DIBAEN
Versi Version 1
1
Marsinondang dibaen Jesus asi ni rohana i,
Jala hita do disuru, asa ta paboa i.
Tapagalak palitonta, tapatiur dalan i,
Ai torop dope na lilu, sai hatop ma mulak i.
2
Nang au on na dao najolo, di na holom lilu au,
Alai sondang ni Tuhanku do mamboan mulak au.
3
Haholomon mangkuphupi toropan di tano i,
Tung torop mangkalungunhon, sondang tu dalanna i.
4
Dongan, so tung mintop lampu na ringkot tu dongan i,
So tung mago angka jolma dibaen halembaonmi.

OK