BE 557 DAO DUMENGGAN
Versi Version 1
1
Dao dumenggan, asi ni rohaM.
Dao ummarga sian ngolungkon.
Sai pujionku ma Ho Tuhanku,
Dao ummarga, asi ni rohaM.
2
Ala goarMu ro do au tu Ho,
Herbang tanganhu, lao mamuji Ho,
Dao ummarga sian ngolungku,
Dao dumenggan asi ni rohaM.
3
Dao dumenggan holong ni rohaM
Dao ummarga sian ngolungkon
Sai pujionku ma Ho Tuhanku,
Sandok ngolungku do mamuji Ho.

OK