BE 575 PUJI MA DEBATA NA SONGKAL
Versi Version 1
1
Puji ma Debata na songkal, pasangap ma goarNa
Puji ma angka rura dohot lung, angka dolok na timbo
Dohot hasak ni galumbang sude mamuji Ho.
Langit i na mansai hembang bintang i
Na mansai torang ombun i na mansai saksak
Pasangaphon Ho o Debata
Tung so olo tading au, lao mamuji Ho Tuhan
Nasa gogo bahenonku, lao pasangaphon Ho
Ro di ujungni ngolungku, sai pujionku Ho
OK