BE 650 DIPASADA HOLONGNA I
Versi Version 1
1
Dipasada holongNa i, saluhutna porsea i,
Na tarjou tu sada panghirimon i, songon daging ni Kristus i.
2
Sada do panghirimon i, dibagasan panjouon i,
Taradoti hasadaon ni Tondi i, pinadomu ni dame i.
3
Ala sada do daging i, jala sada do Tondi i,
Taradoti hasadaon ni Tondi i, pinadomu ni dame i.
4
Martoruk ni roha ma, dibagasan holongNa i,
Taradoti hasadaon ni Tondi i, pinadomu ni dame i.
5
Marlambok ni roha ma, dibagasan holongNa i,
Taradoti hasadaon ni Tondi i, pinadomu ni dame i.
6
Marsitangiangan ma, dibagasan holongNa i.
Taradoti hasadaon ni Tondi i, pinadomu ni dame i.
7
Rap masihaposan ma, dibagasan holongNa i,
Taradoti hasadaon ni Tondi i, pinadomu ni dame i.
8
Rap masiurupan ma, dibagasan holongNa i,
Taradoti hasadaon ni Tondi i, pinadomu ni dame i.OK