BE 703 RAP MA HITA LAO MANGANHON
Versi Version 1
1
Rap ma hita lao manganhon roti on,
Parhitean ni daging ni Tuhan i.
Pos ma rohanta i, hot haporseaon i,
Lao manjalo hangoluan i.
2
Rap ma hita lao manginum anggur on,
I ma mudar ni Tuhanta Jesus i.
3
Rap ma hita lao marningot Tuhan i,
Rap ma hita lao marningot Tuhan i,
4
Rap ma hita lao mamuji Tuhan i
Rap ma hita lao mamuji Tuhan i.
5
Rap ma hita lao manomba Tuhan i,
Rap ma hita lao manomba Tuhan i.
6
Rap ma hita mangoloi Tuhanta i
Rap ma hita mangoloi Tuhanta i.

OK