BE 717 DI NA HUTATAP SILANG I.
Versi Version 1
1
Di na hutatap silang i, hamatean ni Rajangki,
Bolong na huasahon i, tudos tu orbuk nama i.
2
Ndang tarasahon au be i, sude na hutengahon i
Di hamateanMi sambing malua au o Tuhanhi.
3
Mabaor sian bugangNa i, holongNa nang hansitNa i,
Sisungsang duri na posi, na gabe tumpal na uli.
4
Marhite au tarsilang do, portibi on di diringkon
Diringku pe tarsilang do, maradophon portibi on.
5
Nang gok di au portibi on, otik do i baen sombangki,
HolongNa halongangan i, ngolungku do niigil nii.

OK