BE 742 NDANG HOLAN SIPALUA I
Versi Version 1
1
Ndang holan Sipalua i pamorsan silang i,
Nang hita pe ingkon do manaon na hansit i.
2
Huporsan nama silang i, saleleng ngolungki,
Jambarhu tumpal na uli naso tarasam i.
3
Dung sahat au di surgo i, marsinggang au disi
Di pat ni Jesus Tuhanki Sipasangapon i.
4
Sonang ni na badia i dung tolhas ro disi,
Nga salpu parsorion i, pinuji Tuhan i.
5
O Silang na badia i Ho lombu-lombungki,
Ho Jesus Sipalua i Ho hangoluanki.

OK