BE 758 JAHOWA PANGURUPI
Versi Version 1
1
Jahowa pangurupi di si ulaonmi.
Dilehon pos ni roha di ganup tingki i,
Nang pe sipata ganggu haporseaonmi
Jamot tongtong Tuhanmu manjaga ngolumi.
2
Jahowa las ni roha saleleng ngolumi,
Ibana haroroan ni nasa na uli
Ai disarihon Jesus sude naringkot i,
Halashon panoguon ni Jesus Tuhanmi.
3
Jahowa pandongani di na porsea i
Ibana patuduhon nang sidalananmi
Asa marolop-olop ho di ujungna i,
Ibana do donganmu nuaeng nang sogot i.

OK