BE 782 TUHAN DEBATANTA
Versi Version 1
1
Tuhan Debatanta Sipanompa i,
Na mananda hita AnakkonNa i.
2
Angka tangiangta nang holsonta i,
Ditangihon Ama na di surgo i.
3
Ngolu sipanganon disarihon do,
Nang angka na pogos di parmudu do.
4
Beta talului harajaonNa i,
Nang hatigoranNa di ngolunta i.

OK