BE 792 PASU-PASU HAMI O TUHAN
Versi Version 1
Pasu-pasu hami o Tuhan sai usehon dameM i,
Sai ampehon tanganMi Tuhan, lehon tu au gogoM i.
1
Di portibi on, baen ma au Tuhan, habaoran ni las ni roha
tu na marsak i tu na dangol i gabe pangapuli i.
2
Di portibi on, baen ma au Tuhan, monang maralohon
dosa dibahen gogoM i, talu musu i sibolis pangago i.
3
Di portibi on, baen ma au Tuhan, sipatupa hadameon
baen ma hataM i, saor tu roha ni na masihosoman i.
4
Di portibi on, baen ma au Tuhan, siradoti haholongon,
Togu-togu ma hami on Tuhan, marparange na denggan.
5
Di portibi on baen ma au Tuhan sipajongjong hatigoran.
Pargogoi ma au, raphon HuriaM patupahon na denggan.OK