BE 805 MOLO ADONG TINGKI PAJUMPANG
Versi Version 1
1
Molo adong tingki pajumpang,
Ingkon adong tingki marsirang,
Hansit na i lao marsirang
Ala rosu ni na mardongan.
Tuhanta ma mangaramoti,
Paima pajumpang musengani.
2
Tuhanta Jesus pardomuan,
Di hita angka na mardongan,
Dao donok pe maringanan,
Tongtong ma masitangiangan.
3
Molo malungun rohamuna,
Ala sihol ni rohamuna,
Sai dok ma di tangiangmuna,
Goar ni na di rohamuna.

OK