GBL 122 DI SEB’RANG SANA
Beyond the Sunset
Virgil P. Brock (1887-1978), terj. Tim Nyanyian GKI 1989
Blanche K. Brock (1888-1958)
1=Es 4/4
Versi Version 1
1
Di seb ‘rang sana pagi ceria,
bersama Tuhan selamanya.
Berakhir sudah kerja di dunia,
di seb’rang sana, neg’ri baka.
2
Di seb’rang sana azab* tiada,
badai dan kabut telah lenyap.
Hari bahagia tidak bertara;
di seb’rang sana damai tetap.
(*) azab = hukuman, penderitaan
3
Di seb’rang sana ‘ku dibimbing-Nya,
kepada Bapa yang kusembah.
Hadirat Allah yang Mahamulia
bahagianku selamanya.
4
Di seb’rang sana kita berjumpa
dengan kekasih yang t’lah menang.
Kita bersatu senantiasa;
di seb’rang sana, fajar cerlang.

OK