GBL 145 KETIKA HIDUPKU TENT’RAM
It is Well with My Soul
H.G. Spafford 1873 (1828-1888), terj. E.L. Pohan Shn. (1917-1993)
Philip P. Bliss (1838-1976)
1=Bes 4/4
Versi Version 1
1
Ketika hidupku tent’ram dan senang,
atau pun derita penuh,
Engkau mengajarku bersaksi tegas:
s’lamatlah, s’lamatlah jiwaku.
S’lamatlah jiwaku,
s’lamatlah, s’lamatlah jiwaku.
2
Kendatipun susah terus menekan
dan Iblis geram menyerbu,
Tuhanku menilik anak-Nya tetap;
S’lamatlah, s’lamatlah jiwaku.
3
Yesusku menanggung di salib kejam
dosaku dan aibku penuh.
Hutangku dibayar dan aku lepas,
puji Tuhan, wahai jiwaku.
4
Ya Tuhan, singkapkan halimun* gelap
dapatkan seg’ra umat-Mu.
Pabila nafiri berbunyi gegap,
kuseru, s’lamatlah jiwaku!
(*) halimun = kabut

OK