GBL 227 KITA DIRANGKUL OLEH KUASA KASIH
Van Guten Machten Wuderbar Geborgen
Dietrich Bonhoeffer 1944/45, terj. H.A. Pandopo 1999
Joseph Gelineau 1971
6=A 4/4
Versi Version 1
1
Kita dirangkul oleh kuasa kasih,
menanti bagaimana akhirnya.
Tuhan dekat di malam dan di pagi;
setiap hari nyata rahmat-Nya.
2
Engkau, ya Tuhan, tahu kesakitan
yang masih dalam hati menekan.
Damai sempurna sudilah berikan
dan jiwa kami buatlah tent’ram
3
Bila Engkau suguhkan cawan pahit,
penuh sengsara bagai empedu,
kami terima tanpa ragu hati,
kar’na datangnya dari tangan-Mu.
4
Namun kiranya satu kali lagi
hiburan sukacita Kauberi,
kenangan manis kami peringati;
Engkau, Pemilik kami abadi!
5
Dan bila nanti kabut kesunyian
membalut kami dalam s’limutnya,
biarlah kami mendengar pujian
umat-Mu dalam cah’ya mulia.

OK