GBL 235 MERCU SUAR KASIH BAPA
Brightly Beams Our Father Mercy / Let the Lower Lights Be Burning
P.P. Bliss (1838-1876), terj. E.L. Pohan Shn. 1969.
P.P. Bliss (1838-1876)
1=Bes 3/4
Versi Version 1
1
Mercusuar kasih Bapa
memancarkan sinar-Nya.
Namun suluh yang di pantai,
kitalah penjaganya.
Pelihara suluh pantai
walau hanya k’lip kelap.
Agar tiada orang hilang
di lautan yang seram.
2
Malam dosa sudah turun,
ombak dahsyat menyerang,
banyaklah pelaut mengharap
sinar suluh yang terang.
3
Peliharalah suluhmu,
agar orang yang cemas
yang mencari pelabuhan,
dari mara terlepas.

OK