GBL 283 MULIAKANLAH
Magnificat
berdasarkan Lukas 1:46-47, terj. Rasid Rachman 1990
Jacques Berthier 1978 © Les Presses de Taize
1=G 4/4
Versi Version 1
1
(kanon)
Muliakanlah, hai jiwaku,
muliakan Tuhan Allah,
Jurus’lamatku.
Muliakanlah, muliakanlah,
muliakan Tuhan hai jiwaku!

OK