KJ 162 Hosiana! Putra Daud
1=F 2/4, 4/4
Versi Version 1
1
Hosiana! Putra Daud memasuki kota Sion.
Siap-siaplah engkau, atur takhta bagi Dia!
Ranting palma taburlah, buka jalan bagiNya!
2
Hosiana! Marilah kami songsong Kau yang datang.
Hati kami siaplah untuk kami persembahkan
Dan umatMu berseru: "S'lamat datang padaMu!"
3
Hosiana! Datanglah! Raja dan Pahlawan damai;
karyaMu seluruhnya itu kemenangan kami.
Oleh kuasa tanganMu KerajaanMu teguh.
4
Hosiana! Lihatlah kami umat yang Kaupilih.
KepadaMu sajalah kami menyerahkan diri,
Tunduk, patuh dan teguh melakukan p'rintahMu.
5
Hosiana! Tolonglah agar kami tanpa pamrih
kepadaMu berserah beribadah yang sejati.
Yang tak patut dan teguh, ia bukan muridMu.
6
Hosiana bergema, terdengar dimana-mana.
Putra Daud, penuh berkat, jangan Kau di luar sana.
Hosiana, masuklah! Tinggal t'rus! Haleluya!

OK