KJ 287B Sekarang B'ri Syukur
1=F 4/4
Versi Version 1
1
Sekarang b'ri syukur, hai hati mulut, tangan!
Sempurna dan besar segala karya Tuhan!
Dib'riNya kita pun anug'rah dan berkat
yang tak terbilang, t'rus semula dan tetap.
2
Yang Mahamulia memb'rikan sukacita,
damai sejahtera di dalam hidup kita.
KasihNya tak terp'ri mengasuh anakNya,
tolonganNya besar -- seluas dunia!
3
Muliakan Allahmu yang tiada terbandingi --
Sang Bapa, Anak, Roh -- di takhta mahatinggi.
Tritunggal yang kudus kekal terpujilah,
sekarang dan terus selama-lamanya!


OK