KLIK 302 BUKA PINTU HATIMU
1=C
Versi Version 1
1
Buka sekarang pintu hatimu
Trimalah TuhanMu
Dia mau lepaskan
Seg'nap dosamu
Hingga kau sucilah
Buka hati,
T'rimalah TuhanMu
Dia mau lepaskan
Seg'nap dosamu
Hingga kau sucilah
Buka, hati,
T'rimalah Tuhanmu
Dengar suaraNya
Ketuk hatiMu
Buka hati trimalah Tuhanmu
Damai Dia bri
Dan kelepasan kekal

OK