KPJ 100 ALLAH INGKANG MASUCI
Versi Version 1
1
Allah ingkang masuci, mugi Gusti melasi,
sampun ngukum kula, merdi klayan bramantya,
nging enggal den entasna sing sisah sangsara.
2
Allah ingkang makwasa
ngrentahna sih-wilasa.
Nyawa kula giris
kanthi deres ing tangis.
Badan sangsaya pepes
manah kraos nggrantes.
3
Allah ingkang matresna
nglubèma kawlasanta.
Rinten dalah ratri,
luh kula tansah mili.
angantya pangluwaran
sing gung karupekan.
4
Allah ingkang maluhur,
puji panuwun katur.
Wit gunging sih-rahmat
dé myarsakken pasambat;
nguwalken sing pra satru,
anentremken kalbu

OK