KPJ 101 ALLAH KANG DADOS PEPADHANG
Versi Version 1
1
Allah kang dados pepadhang
nuntun dhateng kraharjan.
Astanya sestu santosa,
ngreksa tyang kang pracaya.
Pepadhang ing Allah nganthi,
ngirid ing ngajeng lan wuri,
2
Allah kang dados pepadhang peparing klayan loma.
Sabdanya kebak pangwasa, sung pangayoman nyata.
Sèstu pepakèning Allah nyegerken manah kang lesah,
wah ngiyatken ing lampah.
3
Allah kang dados pepadhang, nuntun kanthi katresnan.
Gegayuhaning pra suci, margining kasampurnan.
Kula badhé salaminya ndhèrèk Gusti klayan setya,
wit mesthi dugèng swarga.
4
Allah kang dados pepadhang, madhangi manah kula.
salaminya kula gesang tansah pasrah-pracaya.
Kula tan ajrih bebaya, karibedan wah sangsara,
wit Gusti nganthi kula.

OK