KPJ 102 ALLAH YÉKU PANGÈN KULA
Versi Version 1
1
Allah yéku pangèn kula
kang gung sihtresnanya.
kula tansah rinimatan
srana gung kadarman.
2
Kula tansah dèn ayomi,
mila ayem yekti;
tinuntun ing margi adi,
wit asmané Gusti.
3
Kula tan ajrih bilai,
wit kinanthi Gusti;
wah lestantun pangreksanya,
temah kula begja.
4
Nadyan sinatru ing mengsah,
nging tatag ing manah;
Allah nglubèrken sih-rahmat,
berkahnya tan kendhat.
5
Kula rinoban kabegjan
salamining gesang,
saha manggèn lan memuji
ing dalemé Gusti.

OK