KPJ 107 AMUNG WONTEN ING SARIRANING GUSTI YESUS
Versi Version 1
1
Amung wonten ing sariraning Gusti Yesus,
papan manunggil ing praumat kang tinebus,
temah luntur linebur, sagung manah priyangga
jumbuh kukuh rinengkuh sang Pamarta
Amung wonten ing sariraning Gusti Yesus,
papan manunggil ing pra umat kang tinebus,
temah luntur linebur, sagung manah priyangga,
jumbuh kukuh rinengkuh Sang Pamarta.
Atut runut sihira, tresna sesami.
Rinangkul sihing Sang Rama, tinuntun Roh Suci.
Gandheng asta lan rasa, tumus trusing wardaya,
sumuyud angabekti, Hyang Makwasa, Sang Rama,
Sang Putra, lan Roh Suci.

OK